Z Programu Odbudowy Zabytków nasz powiat dzięki dofinansowaniu wyremontuje elewację Pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku - 1 399 440 zł oraz wykona kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno - klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie - 999 992 zł.

Inne inwestycje na terenie powiatu, które zyskały dofinansowanie to:

- Gmina Firlej na zadanie pn. "Renowacja cmentarza Powstańców Styczniowych w miejscowości Sobolew Kolonia" - 960 400 zł

- Gmina Kamionka na zadanie pn. "Konserwacja i restauracja polichromii ściennej kaplicy grobowej Zamoyskich na cmentarzu parafialnym w Kamionce." - 350 000 zł

- Gmina Miasto Lubartów na zadanie pn. "Wymiana dachu na kościele Zespołu Klasztornego Ojców Kapucynów" - 960 000 zł

- Gmina Niedźwiada na zadanie pn. "Renowacja zabytkowych kompleksów kościelnych w gminie Niedźwiada - etap II" - 290 000 zł

- Gmina Ostrów Lubelski na zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytków przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim" - 980 000 zł

- Gmina Ostrówek na zadanie pn. "Remont kościoła parafialnego w Leszkowicach" - 500 000 zł

- Gmina Ostrówek na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury cmentarza parafialnego w Parafii Leszkowice" - 292 500 zł.

 

1 zwpl

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), który przeznaczona jest na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Kierowcy, rowerzyści i piesi – wszyscy skorzystają na dodatkowych środkach. Dofinansowanie pozwala na budowę przejścia dla pieszych, oświetlenie ruchliwego skrzyżowania czy stworzenie ścieżki rowerowej.

Powiat Lubartowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 80% kosztów dla czterech inwestycji drogowych:

- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika w Lubartowie. Kwota dofinansowania - 223 889,40 zł;

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika w Lubartowie. Kwota dofinansowania - 293 028,15 zł;

- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika w Lubartowie. Kwota dofinansowania - 875 559,72 zł;

- przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579L w m. Lubartów ul. Szaniawskiego. Kwota dofinansowania - 198 400,00 zł.

Łączna kwota dofinansowanie to aż 1 590 887,27 zł

 

1 rfrd

W piątek 22 września przed zabytkowym budynkiem dworca PKP w Lubartowie odbył się briefing prasowy poświęcony podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy tego miejsca.

 Jest to ważny krok w procesie inwestycyjnym w celu kompleksowej przebudowy i dostosowania przestrzeni dla podróżnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami przy zachowaniu historycznego wyglądu budynku.

 Dworzec w Lubartowie jest jedną z jedenastu inwestycji realizowanych w województwie lubelskim w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

 - Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych kupowałem tu bilety. Potem ruch pasażerski przez Lubartów zamarł, dworzec nie był użytkowany - mówił starosta Tomasz Marzęda na konferencji prasowej poprzedzającej podpisanie umowy.

 W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw: Infrastruktury, Finansów, Aktywów Państwowych, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Lubartowie, PKP oraz inwestora

 

22 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Michowie połączone z jubileuszem 75 – lecia powstania biblioteki.

Od teraz mieszkańcy będą mieli lepsze warunki aby realizować swoje pasje oraz uczestniczyć w różnego typu wydarzeniach literackich, edukacyjnych i społecznych.

Do 27 września w bibliotece można zobaczyć prace Ireneusza Targońskiego z cyklu "Piórkiem i dłutkiem".

Powiat Lubartowski reprezentował starosta Tomasz Marzęda.

 

19 września w Nowym Uścimowie odbyło się spotkanie informacyjne Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie z mieszkańcami i właścicielami gruntów ze wsi Maśluchy i Nowy Uścimów. W spotkaniu uczestniczył starosta Tomasz Marzęda, który jest odpowiedzialny za formalne postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie scaleniowe.

O korzyściach płynących z procesu scaleniowego informowali Bartosz Czech, z-ca dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie oraz Zbigniew Bojanowski, Geodeta Powiatowy.

 

Więcej informacji o scaleniach można uzyskać na stronie wojewódzkiego biura geodezji:

https://wbglubelskie.pl/dlaczego-scalamy-nasze-grunty/