5 maja na placu przed Pałacem Sanguszków odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka, które rozpoczęły się mszą świętą. Ze strażakami świętował starosta Tomasz Marzęda oraz lokalni samorządowcy i mieszkańcy powiatu.

Odznaczenia otrzymali:

Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:

Krzysztof Gierach, Łukasz Olszak, Radosław Włoch, Pawel Wróbel.

Odznaka św. Floriana:

Jarosław Przysiadły


Złoty Znak Związku OSP:

Krzysztof Krasa, Tadeusz Tarnowski


Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza:

Tadeusz Woźniak


Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

st.kpt. Arkadiusz Dołgań, dh Jerzy Jędryszka, asp. Marcin Kutyna


Srebrny Medal za Zaslugi dla Pożarnictwa:

dh Mirosław Barwiński, dh Piotr Hauzer, st. ogn. Wojciech Kasperek, dh Dariusz Małyska, mł. bryg. Łukasz Olszak

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

st. ogn. Krzysztof Gierach, mł.asp.Michał Jezior, dh Tomasz Puła


Złota Odznaka za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego:

dh Stanisław Grzesiak

Srebrna Odznaka za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego:

dh Stanisław Bochyński

Brązowa Odznaka za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego:

dh Krzysztof Karpiński, dh Tomasz Pydyś

Awanse na wyższe stopnie służbowe:

bryg. Jarosław Przysiadły - na starszego brygadiera

asp. Piotr Matejsko, asp. Rafał Rybak - na starszego aspiranta

mł. asp. Krystian Lewkowicz, mł. asp. Kornel Maciąg - na aspiranta

ogn. Krzysztof Gierach, ogn. Michał Toboła - na starszego ogniomistrza

st. sekcyjny Michał Antoszak - na młodszego ogniomistrza

Listy gratulacyjne otrzymali: Tadeusz Tomasiak - z okazji 80 - tych urodzin, Zenon Czarnecki - z okazji 70 - tych urodzin

 

3 maja odbyły się lubartowskie obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wziął w nich udział starosta Tomasz Marzęda, radni powiatowi, samorządowcy, duchowni, przedstawiciele służb  i mieszkańcy powiatu.

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku zwana powszechnie Konstytucją 3 Maja regulowała ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Celem uchwalenia konstytucji była chęć zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Po 14 miesiącach, po przystąpieniu króla do targowiczan, konstytucja straciła ważność. 23 listopada 1793 roku sejm grodzieński uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

Głównym autorem tekstu Konstytucji 3 maja był król Stanisław August Poniatowski, ogromny wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj oraz sekretarz królewski Scipione Piattoli.

 

W związku z planowanymi na 5 maja br. obchodami Dnia Strażaka, prosimy o niepozostawianie pojazdów na parkingu przed starostwem w dniach 4-5 maja.

 

zakaz parkowania 4 5

Już po raz dwudziesty tym dniu upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. Do wspólnego świętowania Dnia Flagi RP, poczucia wspólnoty i odczuwania dumy ze swojej Ojczyzny zapraszają instytucje kultury. 2 maja obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za Granicą jako wyraz uznania dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii w odzyskanie niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc w najtrudniejszych momentach.

 

flag 5628983 1920

Przez dwa lata mieszkańcy powiatu lubartowskiego korzystali z usługi transportowej door-to-door. Początkowo przejazdy dla mieszkańców zgodnie z projektem współfinansowanym przez PEFRON były bezpłatne. Przez ostatni rok usługa była odpłatna – mieszkańcy ponosili symboliczne koszty. Z usługi mogli skorzystać pełnoletni mieszkańcy powiatu, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, senior, osoba mająca problemy z samodzielnym poruszaniem się..

W ramach projektu door-to-door wykonano ponad 2000 kursów. Mieszkańcy powiatu korzystający z transportu jeździli do lekarza, urzędu lub w celach zawodowych. W ciągu tego okresu z przejazdu korzystały osoby jeżdżące indywidualnie oraz grupy. Transport odbywał się na terenie całego powiatu, ale osoby korzystające z tej usługi mogły pojechać także do Lublina.

 

d2d