13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. Tym sposobem złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szansę na demokratyczne przemiany. Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom cierpienie – izolację w ośrodkach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy. Dziesiątki niewinnych straciły życie.

Wprowadzenie stanu wojennego stało w sprzeczności z obowiązującą konstytucją, zgodnie z którą możliwe było jedynie ogłoszenie stanu wyjątkowego. Władzę w Polsce przejęła w swe ręce tajemnicza Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, wkrótce przezwana przez ulicę „Wroną”. Zadaniem rady miało być administrowanie krajem w czasie obowiązywania stanu wojennego. W istocie jej znaczenie było głównie propagandowe.

Społeczeństwu narzucono szereg rygorów, takich jak:

- godzina milicyjna

- zakaz zgromadzeń

- zawieszenie działalności stowarzyszeń, związków, mogła działać jedynie dominująca partia – PZPR.

- zmilitaryzowano szereg kluczowych zakładów pracy

- w sądownictwie wprowadzono tryb doraźny, w którym obowiązywały zaostrzone kary – do kary śmierci włącznie

Aresztowania, procesy i internowanie nie wyczerpywały arsenału represji. Tysiące osób, uczestników strajków i demonstracji, zostało pobitych. Dziesiątki tysięcy skazano na grzywny lub kary aresztu na podstawie orzeczeń kolegiów do spraw wykroczeń. Kilka tysięcy działaczy „Solidarności” zostało zmuszonych do opuszczenia kraju. Liczby osób zwolnionych z pracy i pozbawionych stanowisk z przyczyn politycznych nie sposób ustalić.

(źródło:Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie)

(fot. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3071254

 

stanW

8 grudnia w Sali Rycerskiej w starostwie odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych zmierzyli się z 30 pytaniami o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Najwięcej punktów i pierwsze miejsce zajął Kamil Babiak z RCEZ w Lubartowie. 2. miejsce - Jacek Mitura z LO w Kocku a ostanie miejsce na podium zajął Mikołaj Zdunek uczeń I LO przy ZS nr 2 w Lubartowie.

Nagrody zwycięzcom i uczestnikom wręczył starosta Tomasz Marzęda, który jednocześnie pogratulował uczniom znakomitej wiedzy.

 

 

7 grudnia 2023 r. starosta Tomasz Marzęda otrzymał dyplom za III miejsce w XLVII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

1 dgpl

 

2 sgpl

6 grudnia to dzień radości i uśmiechu dla każdego dziecka czekającego na prezenty.
Z pewnością nieco trudniej o niego, kiedy spędza się go w szpitalu. Dlatego w odwiedziny
do małych pacjentów Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego wybrał się pomocnik
św. Mikołaja,  Dyrektor SPZOZ w Lubartowie, Artur Szczupakowski, który wręczył dzieciom upominki.