inne logo

Nazwa zadania: „Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.11.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 5 027 630,90 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego: 5 027 630,90 zł

Opis: W ramach zadania planuje się budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie dla 18 osób niepełnosprawnych, w tym: 12 uczestników na pobyt dzienny i 6 mieszkańców całodobowych.

 

 

znaki strona www

Nazwa zadania: „Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia w SPZOZ w Lubartowie”

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18.02.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 3 624 681,00 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 240 000,00 zł

Dotacja z Powiatu: 50 000,00 zł

Środki własne SPZOZ: 2 334 681.00 zł

znaki strona www

Nazwa zadania: „Zakup RTG kostno - płucnego z pełną automatyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie”

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18.02.2022

Całkowita wartość inwestycji: 1 400 972,48 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 684 800,00 zł

Dotacja z Powiatu: 50 000,00 zł

Środki własne SPZOZ: 666 172,48 zł

znaki strona www

Nazwa zadania: „Zakup rezonansu magnetycznego wraz z budową pomieszczenia w SPZOZ w Lubartowie”

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 22.02.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 8 253 498,00 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 5 680 000,00 zł

Dotacja z Powiatu: 100 000,00 zł

Środki własne SPZOZ: 2 473 498,00 zł

znaki strona www

 

Nazwa zadania: „Modernizacja instalacji technicznej SP ZOZ w Lubartowie”

Całkowita wartość inwestycji: 2 742 285,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 340 000,00 zł