Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L ((Adamów - Krzówka) – Przytoczno – do dr. kraj. nr 48) – Etap I”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.03.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 3 445 389,80 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 722 694,90 zł

 

Nazwa zadania: „Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sułoszyn – Żurawiniec)”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14.03.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 4 187 598,89 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 3 067 459,27 zł

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 L w miejscowości Ostrów Lubelski – ul. Żabia i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.05.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 4 981 469,66  zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 2 461 072,00 zł

Dofinansowano ze środków Państowego Funduszu Celowego

Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1528 L w Lubartowie, skrzyżowanie ul. Lipowej z ul. Klonową”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23.08.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 70 725,00 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 40 264,00 zł

Dofinansowano ze środków Państowego Funduszu Celowego

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L na odcinku Wielkolas - Marcinów”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.05.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 3 588 238,55 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 729 949,00 zł

Dofinansowano ze środków Państowego Funduszu Celowego