W dniu 7 lipca w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie podpisano umowy z samorządowcami w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zarząd Powiatu pozyskał 4 856 280,62 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr L1566 w miejscowości Nowa Jedlanka”.

Starostwo Powiatowe w Lubartowie reprezentowali starosta Tomasz Marzęda, wicestarosta Jacek Pożarowszczyk, członek zarządu Lucjan Mileszczyk oraz skarbnik Elżbieta Remiszewska.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

 

6 lipca dzieci z przedszkola „Kacper” odwiedziły Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Pracownicy przedstawili przedszkolakom historię Pałacu Sanguszków oraz Sali Rycerskiej. Podczas zwiedzania urzędu dzieci z grupy „Biedronki” odwiedziły wybrane wydziały i zapoznały się z tajnikami pracy urzędników.

 

1 rajd

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie, podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Kocku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz Starostwem Powiatowym. Sygnatariuszami porozumienia byli Ewa Guz – dyrektor ZS w Kocku, st. kpt. Sylwester Goławski - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz starosta Tomasz Marzęda. W wydarzeniu brał również udział wicestarosta Jacek Pożarowszczyk.

Dokument określa zasady współpracy przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i bezpieczeństwa publicznego, zakresu ochrony przeciwpożarowej, kształtowania postaw patriotycznych i społecznych oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Jest to pierwsze z dwóch porozumień, które pozwolą na utworzenie klasy o profilu pożarniczo – policyjnym w ZS w Kocku.

Zgodnie z założeniami porozumienia, szkolenie młodzieży z klas mundurowych, ukierunkowane będzie na teoretyczne i praktyczne przybliżenie specyfiki zawodu strażaka oraz policjanta.

- Istniały obawy o dalsze losy tej szkoły (…) kryzys demograficzny, rosnące problemy z naborem (…) natomiast wielki wysiłek pana starosty Jacka Pożarowszczyka, który włożył dużo wysiłku w to, aby znaleźć pomysł na to, żeby zaproponować dobra ofertę edukacyjną dla młodzieży – podkreślał w swoim przemówieniu starosta Tomasz Marzęda.

 

 

Informujemy, że na dzień 5 lipca 2023 r. na godz. 13.00, na wniosek Zarządu Powiatu, została zwołana nadzwyczajna XLVI sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn.: Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu bialskiego i lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych – Powiatu Radzyńskiego, Powiatu Lubartowskiego i Powiatu Parczewskiego w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

4. Zamknięcie sesji.

Transmisja online dostępna będzie pod adresem: Link