Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L od km 2+169,19 do km 4+860,98, od miejscowości Kozłówka do miejscowości Dąbrówka

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 9.288.752,39 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 5.573.251,43 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557L od km 4+198,5 do km 11+145, od miejscowości Wola Sernicka do miejscowości Kaznów

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 10.686.721,87 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 6.348.559,05 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579L w m. Lubartów ul. Szaniawskiego.”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 99.245,93 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 79.396,74 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Miasto Lubartów).”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 210.829,38 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 168.663,50 zł

Nazwa zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów).”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 295.645,52 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 236.516,41 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 841.809,54 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 673.447,63 zł

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1570 L od km 6+702 do km 7+462 na odcinku pomiędzy miejscowościami Stary Uścimów i Drozdówka”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.09.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 643.328,63 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 246.299,68 zł

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1531L od km 0+860 do km 2+050 w miejscowości Firlej”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.09.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 1.886.062.55 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 943.031,27 zł

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1507L od km 0+000 do km 0+465 w miejscowości Krupy oraz od km 3+141 do km 3+505 w miejscowości Wólka Michowska”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.09.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 580.767,80 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 246.449,98 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L w miejscowości Nowa Jedlanka”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.07.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 7.757.901,55 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 4.856.280,62 zł